دانلود فرمت word : پایان نامه نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و مطالعه ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست

چکیده 1

فصل اول- مقدمه. ۲

1-1-اظهار مسئله. ۲

1-2-سوالات پژوهش.. ۳

1-3-فرضیه های پژوهش.. ۴

1-4-سوابق پژوهش.. ۴

1-5-روش پژوهش.. ۵

1-6-ضرورت انجام پژوهش.. ۵

1-7-ساماندهی پژوهش.. ۵

 

فصل دوم- کلیات و مفاهیم. 6

2-1-مفهوم شناسی نقد. 6

2-2-تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل اثبات دعوا ۷

2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری.. ۱۰

2-3-1-دادرسی کیفری.. ۱۰

2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری.. ۱۰

2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری.. ۱۱

2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. ۱۲

2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی.. ۱۳

2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل.. ۱۳

2-4-2-دوره علت های باستانی و مذهبی و قانونی.. ۱۴

2-4-3-دوره علت های قانونی.. ۱۶

2-4-4-دوره اقناع وجدان قاضی.. ۱۷

2-4-5-دوره علت های معنوی و علمی.. ۱۸

2-5-قانونی بودن تعقیب… ۱۹

2-5-1-قانونی بودن. ۲۱

2-5-2-تعقیب… ۲۱

2-5-3-تعریف و مفهوم تناسب… ۲۱

2-5-4-متناسب بودن تعقیب… ۲۲

2-5-4-1-سیر تاریخی.. ۲۳

2-5-4-1-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۳

2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب… ۲۴

فصل سوم-مشخصه های ادله کلاسیک اثبات دعوی، انواع و نقد های مرتبط با آن ۲۶

3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۶

3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری.. ۲۷

3-2-1-از جهت شخص بهره گیری کننده ۲۷

3-2-2-از جهت هدف مورد استناد. ۲۸

3-2-3-از جهت کمیت… ۲۹

3-2-4-از جهت زمان تهیه. ۳۰

3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه. ۳۱

3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی.. ۳۱

3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله. ۳۱

3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران. ۳۲

3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران. ۳۴

3-7-1- اقرار. ۳۵

3-7-2-شهادت… ۳۸

3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم. ۴۰

3-7-2-3-انواع شهادت… ۴۱

3-7-2-3-1-شهادت اصلی.. ۴۱

3-7-2-3-2-شهادت سماعی.. ۴۲

3-7-2-3-3-شهادت تسامعی.. ۴۲

3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری.. ۴۲

3-7-2-5-مسئله شهادت زنان. ۴۵

3-7-3-سوگند. ۴۹

3-7-3-1-لوث و اثبات آن به وسیله قسامه. ۴۹

3-7-3-2-ضامن کردن دعوت کننده ۵۲

3-7-3-3-ضمان عاقله. ۵۳

3-7-4-علم قاضی.. ۶۱

3-7-4-1-مطالعه نوآوری های قانون جدید. ۶۵

فصل چهارم-ادله جدید اثبات دعوی.. ۷۰

4-1-معضلات کشف جرایم رایانه ای از حیث ادله اثبات دعوی.. ۷۰

4-2-شناسایی مجرمین.. ۷۰

4-3-هزینه بر بودن کشف جرم های رایانه ای.. ۷۱

4-4-قابلیت استناد به ادله الکترونیک در جرایم مختلف… ۷۳

4-5-استناد به ادله الکترونیک در رویه قضایی ایران. ۷۶

4-6-جایگاه دلیل الکترونیک در برابر سوگند و اخذ نظریه کارشناس وعلم قاضی در حقوق ۷۹

4-6-1-دلیل الکترونیک در برابر سوگند. ۷۹

4-6-2-دلیل الکترونیک با اخذ نظر کارشناس… ۸۰

4-6-3-ادله الکترونیکی ابزاری برای حصول علم قاضی.. ۹۱

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات… ۹۵

1-5–نتیجه گیری.. ۹۵

2-5- پیشنهادات… ۹۵

فهرست منابع و مآخذ. ۹۸

 

چکیده:

آن چیز که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته نقد و مطالعه ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده می باشد. در بخش توصیفی نگارنده به توضیح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی تصریح کرده می باشد. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با در نظر داشتن اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به توضیح موضوع پرداخته می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید