پایان نامه هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه-دانلود یان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

تحقيق مي تواند ژرفانگر يا پهنانگر باشد، يعني با در نظر داشتن ميزان تمركز بر پديده مورد بررسي متفاوت باشد. يك پژوهش پهنانگر به بررسي يك موضوع عمده و در سطح گسترده مي پردازد، در حاليكه تحقيق ژرفانگر به يك موضوع واحد ولي به صورت همه جانبه و عمقي مي پردازد. براي مثال بررسي علل و نحوه بروز انقلاب ها در حالت كلي و با شمول عام يك پژوهش پهنانگر می باشد زيرا تنها به بررسي يك انقلاب نمي پردازد و بر روي يك انقلاب خاص تمركز نمي كند. درحاليكه براي مثال مطالعه انقلاب فرانسه و بررسي زمينه ها، جريانات و نتايج آن يك تحقيق ژرفانگر می باشد كه درآن محقق به مطالعه آن به صورت واحد و همه جانبه مي پردازد.

  1. نوع داده هاي گردآوري شده : الف: كمي ب: كيفي

داده هاي كمي همواره داده هاي كيفي اي هستند كه متناسب با موضوع به صورت كمي و عددي تبديل مي شوند. داده هاي كمي معمولاً از طريق پرسشنامه گستردگي واحد مورد بررسي مي تواند متغير باشد. واحد تحليل مي تواند خرد،ميانه و كلان باشد. براي مثال در يك پژوهش كه به بررسي ارتباط گرايش سياسي و طلاق در يك شهر پرداخته گردد، واحد مورد بررسي در سطح خرد ( يعني خانواده ) هاي آن شهر می باشد.اما در صورتي به مطالعه ظرفيت نهادي شركتهاي سهامي پرداخته گردد واحد تحليل شركتهاي سهامي كل كشور را شامل مي گردد و اين سطح را مي توان در سطح ميانه قرار داد. همچنين در صورتي كه به مقايسه سيستم هاي سياسي جهان بپردازيم در اين صورت واحد تحليل ما سيستم هاي سياسي اي می باشد كه در كل جهان هست و اين سطح از تحليل سطح كلاني می باشد.

نحوه انتخاب روش پژوهش متناسب با عنوان موضوع :

مقصود اصلی انتخاب استراتژی یا استراتژی های پژوهشی دستیابی به بهترین رویه های تحقیقاتی برای پرداختن به موضوع پژوهش و بخصوص، پاسخ دادن به پرسشهای پژوهش می باشد. با این حال، در نظر داشتن این نکته اهمیت شایانی دارد که شاید لازم باشد از استراتژی های متفاوتی برای پرسشهای پژوهشی متفاوت بهره گیری گردد. برای مثال استراتژی استقرایی را می توان برای پاسخ دادن به پرسشهای “چیست” به کاربرد، و استراتژی قیاسی و پس کاوی را برای پاسخ دادن به پرسشهای “چرا”. استراتژی استفهامی این مزیت را دارد که هم برای پاسخ دادن به به پرسشهای “چیست” و

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.