پایان نامه واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

دانلود پایان نامه

گروه زبان­شناسی همگانی ، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان و فرهنگ و زبان­های باستانی

 

­واژه­های دانشگاهی آکادمیک و تأثیر آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

 

 

پایان­نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان

 

استاد راهنما :

آقای دکتر رضامراد صحرایی

استاد مشاور:

خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

شهریور 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

امروزه به واسطۀ پژوهش­های فراوانی که در زمینۀ واژه­آموزی انجام شده­می باشد، دیگر اهمیت مهارت واژگانی، چه در زبان­آموزی با اهداف عمومی و چه در زبان­آموزی با اهداف خاص، بر هیچ کس پوشیده نیست. دانش واژگانی، همچنین، برای افرادی که علم خاصی را به زبانی غیر از زبان مادری خود فرا می­گیرند، اهمیت ویژه­ای دارد. هدف این پژوهش این می باشد که با الگوگیری از یک نمونه­فهرست نظام­مند تهیه­شده برای زبان انگلیسی، فهرستی از واژه­های دانشگاهی برای زبان فارسی تولید کند. در پژوهش حاضر، آغاز مهم­ترین یافته­های حوزۀ آموزش واژه را از نظر می­گذرانیم. سپس، فهرست واژه­های دانشگاهی کاکس­هد (2000) را معرفی می­کنیم. در مرحلۀ بعد، چهار کتاب آموزشی زبان فارسی را بر اساس معادل­های فارسی واژه­های این فهرست مورد ارزیابی قرار می­دهیم. از تحلیل و ارزیابی چهار کتاب آموزشی، چنین نتیجه می­گیریم که واژه­های آموزش­داده­شده در این کتاب­ها تطابق اندکی با معادل­های فارسی واژه­های فهرست دانشگاهی کاکس­هد (2000) دارند. در این بین، کتاب خواندن سطح میانی دارای بیشترین و کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی دارای کمترین میزان تطابق با فهرست مذکور هستند.

کلیدواژه­ها: واژه، مهارت واژگانی، فهرست واژه­های دانشگاهی، برابرنهاد

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2. اظهار مسأله 3

1-3. اهمیت پژوهش 5

1-4. هدف پژوهش 5

1-5. سؤال­های پژوهش 6

1-6. فرضیه­های پژوهش 6

1-7. شیوۀ انجام پژوهش 7

1-8. تعریف بعضی مفاهیم و واژه­های کلیدی 8

1-9. محدودیت­های پژوهش 9

1-10. ساختار پژوهش 10

فصل دوم: پیشینه

2-1. مقدمه 13

2-2. اهمیت واژه 13

2-3. واژه­های پایه 14

2-3-1. تعریف واژه­های پایه 14

2-3-2. انواع واژه­های پایه 15

2-3-3. روش­های تشخیص واژه­های پایه 16

2-3-4. معیارهای تشخیص واژه­های پایه 18

2-3-4-1. جایگزینی نحوی 18

2-3-4-2. متضاد 18

2-3-4-3. باهم­آیی همنشینی 19

2-3-4-4. گستردگی 19

2-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….20

2-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-3-4-8. باهم­آیی متداعی ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-4-9. خنثایی زمینۀ گفتمانی …………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-4-10. خنثایی ارتباطی گفتمان ………………………………………………………………………………………… 22

2-4. یادگیری واژه ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5. اصول آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-6. روش­های آموزش واژه ………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-1. آموزش واژه محور……………………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-2. بهره گیری از تصویر در آموزش زبان…………………………………………………………………………………… 33

2-6-3. فعالیت­های رایانه­مبنا ……………………………………………………………………………………………………… 33

2-7. مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر …………………………………………………………………………….. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-7-1. نادیده­انگاری …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-7-2. بهت ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-3. خودیافت ………………………………………………………………………………………………………………………… 37

2-7-4. آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8. تجربۀ کشورهای دیگر ………………………………………………………………………………………………………… 38

2-8-1. واژه­گزینی در ایسلند ……………………………………………………………………………………………………… 39

2-8-2. واژه­گزینی در هند ………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-8-3. واژه­گزینی در پاکستان …………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-4. واژه­گزینی در روسیه ……………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-5. واژه­گزینی در کشورهای عربی ………………………………………………………………………………………. 44

2-8-6. واژه­گزینی در ژاپن …………………………………………………………………………………………………………. 45

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید