فایل تحقیق : پایان نامه کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

کاربرد اصاله الصحه به معنای تکلیفی در زندگی فردی و اجتماعی

استادراهنما: دکتر حسین ابوئی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استادمشاور: دکتر محمدرضا شایق

بهمن 1393

 

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی می باشد که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته می باشد، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد می باشد.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می گردد، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق مسلمین ، ید، فراش و طهارت و برائت مرتبط می باشد.

در این پژوهش اصاله الصحه به معنای تکلیفی در فعل و قول دیگران اعم از اعتقادات، احکام، عبادات و تأثیر آن در تسهیل امور جامعه وعدم عسر وحرج در زندگی فردی و اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این که آیا این قاعده فقط فعل و قول مسلمان یا عادل و یا غیر مسلمان و شخص فاسق و در معرض اتهام را نیز شامل می گردد، بخش دیگری از مسائل این پژوهش می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید