پایان نامه کارشناسی ارشدبررسی مسائل کیفیت توان، یافتن یک مشخصه درست از پدیده¬های کیفیت توان و ارائه راهکاری مناسب برای شرکتها و کاربران

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مسائل کیفیت توان، یافتن یک مشخصه درست از پدیده¬های کیفیت توان و ارائه راهکاری مناسب برای شرکتها و کاربران 

تکه ای از متن پایان نامه :

از طرف دیگر پردازش اعوجاج شکل موج مانا یا شبیه مانا نیاز به تحلیل سیگنال در حوزه فرکانس دارد. سرعت پردازش در این حالت مهم نیست (حالت آفلاین)، زیرا از نتایج برای فراهم کردن اطلاعات آماری بهره گیری میشود. معمولا ارزیابی کیفیت توان به صورت پیوسته و سیستماتیک انجام نمیگیرد. بجای آن از روشهای اندازهگیری فاقد عمومیت برای مطالعه سطح اغتشاشات ولتاژ در شینهها بهره گیری میشود. راهحلهای محلی بر بقیه سیستم قدرت چه به طور منفی و چه به طور مثبت تاثیر میگذارند. پس بر حسب میزان هزینه کلی و نیز عملکرد، این راهحلها بسیار دور از حالت ایدهآل میباشند. به هر حال مونیتورینگ محلی و ارزیابی کامل شبکه راهحل فنی و اقتصادیتری را ارائه میدهد.

ارزیابی کامل شبکه دارای محدودیتهای عملی می باشد زیرا نقاطی که مونیتورینگ میگردند محدود بوده و اطلاعات کاملی از مشخصه و نیز شکل سیستم و شبکه الکتریکی وجود ندارد. به کمک تعداد بهینهای دستگاه اندازهگیری و البته در محلهای مناسب، همراه با شبیهسازی سیستم الکتریکی، میتوان اطلاعات قابل مقصود سیستم تشخیص الگوی سیگنال که از بخشهای گوناگونی تشکیل شده می باشد مد نظر قرار گرفته و روشهای مختلفی در طراحی آن مطالعه گردیده می باشد. در طراحی این سیستم یاد شده از ویژگیهای زمانی و زمان-فرکانس سیگنال و همچنین ترکیبی از این ویژگیها بهره گیری شده می باشد. همچنین در خصوص طبقهبندی اغتشاشات مختلف کیفیت توان، از الگوریتمهای هوشمند (مانند شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان) بهره گرفتهایم نتایج حاصل حاکی از آن می باشد که بهره گیری از ویژگیهای ترکیبی زمانی و زمان-فرکانس به همراه طبقهبندیهای مذکور نتایج بهتری در تشخیص الگوهای سیگنال اغتشاش ارائه میدهند.

 

 

 

مطالعه مسائل کیفیت توان، یافتن یک مشخصه درست از پدیده¬های کیفیت توان و ارائه راهکاری مناسب برای شرکتها و کاربران

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.