پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافبا نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

جوامع اروپایی که در زمینه‌های گوناگون اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری و بازار مصرف به حد اشباع رسیده‌اند، جای توسعه فراوان دارند. از طرف دیگر، آسیا با پتانسیل‌های انسانی و مادی فراوان خود، زمینه ظهور قدرت‌های اقتصادی جدیدی را در این قاره فراهم کرده می باشد. در این ارتباط، کشورهای جنوب شرقی آسیا به ویژه به لحاظ اقتصادی رشد چشمگیری در دهه‌های اخیر داشته‌اند، مانند رشد فزاینده چین اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داده می باشد، به گونه‌ای که در سه دهه گذشته رشد اقتصادی این کشور به طور2-9- نظريه هاي امنيت:

2-9-1-نظريه شومان

«شومان»، كه يكي از نظريه پردازان مكتب رئاليستها می باشد، در اين مورد مي گويد:

«اگر امنيت كشور ذخيره شده باشد، اميد به بقاامري واهي می باشد» و اگر كشوري نتواند امنيت مطلوب را ايجاد كند، چگونه خواهد توانست به هدفهاي ديگر خود مانند تأمين رفاه اتباع خويش اقدام كند و تأمين اين هدف به قول «كراب» «غیر از از راه كسب، حفظ و گسترش قدرت امكان پذير نيست.»( سیف زاده،  1370: 108)

2-9-2-نظريه ايده آليستها

رهيافت ديگري كه مفهوم امنيت ملي را مورد توجه و بررسي قرار داده می باشد، رهيافت ايده آليستها مي باشد. «از ديدگاه ايده آليستها بجاي «امنيت ملي»، «امنيت جهاني»  مطرح شده می باشد كه نمونه آن طرح صلح كانت می باشد. مفروضهاي حاكم بر اين ديدگاه عبارتند از: سرشت صلح طلب بشر، بازيگران بين المللي افراد بشر هستند نه دولتها، تفوق منافع جهاني بر منافع واحدهاي سياسي، امكان ايجاد دولت جهاني فارغ از دغدغه هاي مربوط به امنيت ملي و بطور كلي امكان تأمين، حفظ و گسترش امنيت جهاني مي باشد.سومين رهيافت كه مفهوم امنيت را مورد عنايت قرار داده می باشد، رهيافت پراگماتيستي می باشد. در ديد پراگماتيستي، «امنيت بين المللي»(آشوری،39:1366) مطرح مي گردد كه امكان همكاريهاي بين المللي را صرف نظر از ناهمساني منافع ملي از طريق ايجاد نهادهاي امنيتي براي تنظيم رفتار بازيگران بين المللي مورد توجه قرار مي دهند. بر اين اساس امنيت بين المللي حالتي می باشد كه در آن قرنها در حالت تعادل و بدون دستيازي به قلمرو يكديگر بسر برند و وضع موجود در خطر قرار نگيرد. (علی بابایی ،51:1369)

تأثیر و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.