فایل پژوهش: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

دانلود پایان نامه

با عنوان : تاثیر بهره گیری از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش مالی

عنوان :

تاثیر بهره گیری از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چکیده

از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی می باشد که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر می باشد و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد. و توانسته می باشد ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلي در شركتها که متكي بر شاخصهاي مالي وعمداً مبتني بر كاهش بهاي تمام شدة ناشي از صرفه هاي مقياس و توليد انبوه می باشد، رفع کند.

در این پژوهش به مطالعه تاثیر بهره گیری ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده می باشد.داده های این پژوهش از35 شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال 86 تا 89 استخراج شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر مطالعه گردیده می باشد.

  • مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)
  • مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)
  • مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه (ارزیابی عملکرد)

جهت آزمون فرضیه های پژوهش در گام نخست به مطالعه شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد 132 متغیر با بهره گیری از رگرسیون خطی به روش همزمان بهره گیری شده می باشد. از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده می باشد . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده می باشد که سبب گردید تمامی فرضیه های پژوهش با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.

این پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها ارتباط مستقیمی هست ودر نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می گردد.با در نظر داشتن مقادیرپایین تر ضریب تعیین فرضیه های 4 ، 7 و 12 نسبت به دیگر فرضیه های پژوهش ، می توان نتیجه گرفت که ارتباط خطی بین معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضرایب تعیین فرضیه های 1 ، 6 و11 می توان نتیجه گرفت ارتباط خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد هست. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های 11 تا 14 می توان گفت ارتباط خطی ضعیف تری بین تک تک معیارهای ارزیابی متوازن (مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری) با نرخ بازده ارزش ویژه نسبت به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراییها) هست.

بهره گیری از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاههاي مالی ، مشتریان ، فرایند داخلی و رشد ویادگیري به درك بسیاري از روابط دوسویه از سوي مدیران کمک می نماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدگاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شرکت را در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.

واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ،ارزیابی عملکرد مالی

بشر پيش از شروع هر كاري به عاقبت آن كار مي انديشد و سپس راهكار مناسب را تعيين مي كند، خصوصاً اينكه تصميم گيري مربوط به مسائل مالي باشد لذا كسب اطلاعات بهنگام، صحيح و در خور اتكاء مربوط به فعاليتهاي مالي بنگاههاي اقتصادي يكي از شرطهاي اولية ورود مردم به سرمايه گذاري می باشد. بنابراين اطلاعاتي كه در فرايند گزارشگري مالي مؤسسات فراهم مي گردد بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران را در ارزيابي عملكرد مديريت، از لحاظ حفظ و بكارگيري بهينه منابع ياري دهد و بتواند به هدف اصلی سنجش عملکرد که کسب موفیقت در پهنه رقابت در عصر اطلاعات می باشد،دست پیدا کنند.از اين رو ضروري می باشد كه مديران حداقل در پايان هر سال مالي گزارشهاي جامعي از نتيجه عمليات و اقدامات خود را كه دربرگيرندة وضع مالي و نتيجة فعاليت مديران می باشد به گونه صحيح و شفاف دراختيار سهامداران قرار دهند.

از تغییرات در مبانی حسابداری تحت عنوان تغییر در پارادایم یاد می کنیم. پارادایم قالب فعلي در ايران متعلق به دوره اقتصاد صنعتی بوده و برچارچوب مفهومي مبتنی می باشد. این پارادایم بر بهره گیری از بهای تمام شده تاریخی تاکید داشته، قواعد-محور[1]بوده و تمرکز آن بر مبادلات وتخصیص ها می باشد. این پارادایم منعکس کننده قوانینی می باشد که برآورد و قضاوت را ممکن ساخته اما مبتنی بر اطمینان و دقتی می باشد که از اندازه گیریهای بهای تمام شده تاریخی حاصل می گردد.بکارگیری حسابداری عصر صنعتی در اقتصاد جدید منجر به ناهنجاریهای مختلفی در گزارشگری مالی و متعاقباً تغییرات مهمی در تفکر حسابداری شده می باشد. این پیشرفت ها باعث پیدایش پارادایمی جدید در گزارشگری مالی شده می باشد. مبانی این پارادایم جدید اصول- محور[2] بوده، بر ارزش منصفانه تاکید داشته و تمرکز آن بررویدادهای اقتصادی می باشد.

سيستمهاي ارزيابي عملكرد فعلي در شركت ها متكي بر شاخص هاي مالي وعمدتاً مبتني بر كاهش بهاي تمام شدة ناشي از صرفه هاي مقياس و توليد انبوه می باشد، با پيچيده تر شدن مناسبات اقتصادي- اجتماعي شركت ها كه منجر به رواج اقتصاد مبتي بر وب و اينترنت گرديده می باشد ،ناكارآمدي روشهاي ارزيابي عملكرد شركت ها را بيش از پيش نمايان ساخته می باشد. امروزه، مدیران به ارزش و تأثیر ابزار سنجش عملکرد سازمان پی برده اند، اما به ندرت به فکر بهره گیری از آن به عنوان بخشی از راهبرد شرکت افتاده اند. روش ارزیابی متوازن این امکان را به مدیران می دهد تا با دراختیارداشتن چهارچوبی جامع، اهداف راهبردي شرکت را به یک سري ملاكهاي سنجش عملکرد وابسته به یکدیگر تبدیل کنند.

  • بيان مساله

هدف اوليه صورتهاي مالي عبارت می باشد از ارائه اطلاعاتي تلخيص شده و طبقه بندي شده درمورد وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از بهره گیری كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد . اين اطلاعات هنگامي براي تصميم گيري مفيد خواهد بود كه به نحوي طراحي گردد كه سه مفهوم اساسي زیر را به خوبي بيان كنند :

  • نحوه بهره گیری از اطلاعات در تصميم گيري ها براي بهره گیری كنندگان
  • قابليت طراحي ، اجرا و بهره گیری از يك سيستم اطلاعاتي حسابداري
  • نحوه گزارشگري مالي

براي رسيدن به اين اهداف لازم می باشد كه وظايف يك سيستم حسابداري به نحوي طراحي گردد كه شيوه هاي گرد آوري داده هاي مربوط به فعاليتها و رويكردهاي سازمان ، شيوه تبديل اين داده ها به اطلاعاتي كه مديريت مي تواند آنها را براي سازمان مورد بهره گیری قرار دهد و شيوه حصول اطمينان از قابليت دسترسي ، اتكا و دقت اطلاعات را به انجام رساند . در اين راستا طراحي كليه فعاليتهاي شركت مانند طراحي و پياده سازي اثربخش و كارا يك سيستم مالي با تاكيد بر بهبود مداوم بايد به نحوي باشد كه هر فعاليت به گونه متقابل فعاليت ديگري را تحت تاثير قرار دهد تا در نهايت استراتژي مناسب شركت در راستاي ارزيابي تأثیر وظيفه مباشرت مديريت يا حسابدهي آنها را در ارائه صورتهاي مالي نشان دهد . در اين صورت شركت منافع جمعي حاصل از مشاركت كل سيستم را كه بيش از جمع منافع تك تك فعاليت هاست ، بدست خواهد آورد .

تعداد صفحه :261

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید