دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرایش مدیریت تولید 

عنوان :

مطالعه مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی تاثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده :

این پژوهش به مطالعه مقایسه ای معیارهای عملکردی وغیر عملکردی در پرداخت پاداشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان در سال ١٣٩٠پرداخته می باشد . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش فنی حرفه ایاستان کردستان ( ٢٣٣ نفر) تشکیل داده اند، تمام ٢٣٣ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند،و در نهایت٢١٥ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده می باشد. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد انگیزش شغلی کارکنان بر اساس تئوری های مختلف پرداخته شده می باشد و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده می باشد . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان ضرایب آماری متناسب با SPSS توزیع گردید . بعد از تکمیل پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزار 18نوع متغیرها ( آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره به روشگام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

تعداد صفحه :153

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید