فرمت ورد:پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با كيفيت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمين اجتماعي

دانلود پایان نامه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با كيفيت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمين اجتماعي استان كردستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

عنوان :

بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با كيفيت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعي استان كردستان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

این پژوهش به مطالعه ارتباط رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با کیفیت ارائه خدمات در سازمان از دیدگاه مشتریان در سال 1390 پرداخته می باشد . جامعه و نمونه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کردستان درشهرستان های استان (319 نفر) و همچنین مشتریان سازمان،  تشکیل داده اند، تمام 319 نفر  از کارکنان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و همچنین دیدگاه  319 نفر از مشتریان سازمان نیز برای سنجش کیفیت ارائه خدمات در سازمان مطالعه گردید. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده می باشد. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات پرداخته شده می باشد و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده می باشد .  ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه پدساکف(2000) و سروکوال بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی ( از طریق تحلیل عامل) در بین پاسخگویان توزیع گردید.

بعد از تکمیل پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS18 و  نرم افزار لیزرل ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها (آزمون ها ی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.

 نتایج آزمون فرضیات بیانگر این می باشد که بین تمام ابعاد متغیر  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (وظیفه‌شناسی، ادب و مهربانی، نوع دوستی، جوانمردی و فضیلت مدنی) با کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان ارتباط معنادار و مستقیمی هست. نتیجه نهایی بیانگر این می باشد که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و کیفیت ارائه خدمات در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این می باشد که پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی به گونه خالص 0.968درصد از واریانس کیفیت ارائه خدمات در معادله را تبیین می‌کنند، و متغیر بعد ادب و مهربانی کارکنان با مشتریان سازمان تعیین‌کننده‌ترین عامل تأثیر گذار بر کیفیت ارائه خدمات در جامعه مورد مطالعه می باشد، این عامل به میزان 0.343 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می‌دهد؛

در اجرای مدل معادله‌های ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی، در مدل لیزرل، تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیرهای نظاره شده هر یک از متغیرهای نهفته کاملاً نمایش داده شده می باشد که تناسب مدل مزبور با در نظر داشتن سطح کای اسکوئر و….. به دست آمده برازش مدل را به نحو مناسبی نشان می دهد.

تعداد صفحه :181

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید