دانلود فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

دانلود پایان نامه

با عنوان :  مطالعه ارتباط میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

عنوان :

مطالعه ارتباط میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده :

چکیده
اهمیت برند و تاثیر آن در فروش محصولات شرکت ها به گونه فزاینده اي در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیر گذاري بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداري مشتریان براي شرکت ها مهم می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و ازلحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن شناسایی ارتباط بین شخصیت برند و وفاد اري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی فروشگاه هاي شهرستان سنندج می باشد. مدل پژوهشی طراحی شده بر مبناي مدل شخصیت برند آکر(1997) و مدل ماندهاچیتارا و پولتهونگ(2011) شکل گرفته می باشد. اعتبار محتوایی و سازه پرسشنامه هاي پژوهش با بهره گیری
از نظرات خبرگان و روش هاي تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO سنجیده شده و براي سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاي کرونباخ بهره گیری گردید. به مقصود تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماري از نرم افزار آماري علوم اجتماعی (SPSS)،نرم افزار اکسل و نرم افزار روابط ساختاي خطی (LISREL) در قالب توصیف داده هاي پژوهش، توصیف متغیرهاي اصلی پژوهش، تحلیل داده هاي پژوهش و تحلیل عاملی تاییدي بهره گیری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تایید تمامی فرضیه هاي پژوهش و معناداري تمامی عوامل موجود در مدل مفهومی را نشان داده می باشد. به بیانی دیگر بین شخصیت برندهاي مورد مطالعه و وفاداي مشتریان به آن ها ارتباط معنا داري هست. 

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید