فایل تحقیق : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار

دانلود پایان نامه

با عنوان :  مطالعه تأثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی شهر تهران 

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گرایش بازاریابی 

عنوان :

 مطالعه تأثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی شهر تهران 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

دراینجا به مطالعه تأثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در سطح شرکتهای تولید صنایع غذایی (چاشنی غذا)که دفتر مرکزی مرکزی آنها در شهر تهران واقع شده می باشد ،پرداخته می باشد .جامعه و نمونه این پژوهش را کلیه مدیران عالی ،مدیران میانی و کارشناسان فروش شرکتهای فوق تشکیل داده اند ، ۷۴ شرکت بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شده اند .پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده می باشد .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار پایایی ،روایی در بین پاسخگویان توزیع گردید .بعد از تکمیل پرسشنامه ها با بهره گیری از نرم افزار spss 18 و نرم افزار لیزرل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
نتایج آزمون فرضیات بیانگر این می باشد که بین چهار بعد سیستم اطلاعات بازاریابی و ارتقاء کارایی بازار در سطح شرکتهایی مواد غذایی که دفتر مرکزی آنها در شهر تهران واقع شده می باشد ،ارتباط معنا دار و مستقیمی هست .نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این می باشد سیستم اطلاعات بازاریابی با تمام ابعاد متغییر کارایی بازارارتباط مستقیم و معناداری دارد. از لحاظ تاثیر گذاری ،سیستم اطلاعات بازاریابی بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتری با ضریب مسیر (۴۸/۰)دارد ، همچنین متغییرهای کاهش هزینه با (۴۴۲/۰)، افزایش فروش با (۴۰/۰)و سهم بازار با (۳۸۹/۰) به ترتیب تحت تاثیر سیستم اطلاعات بازار قرار دارند .در اجرای مدل معادله های ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی ، در مدل لیزرل ،تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیرهای نظاره شده هر یک از متغیرهای نهفته کاملاً نمایش داده شده می باشد که تناسب مدل مزبور با در نظر داشتن سطح کای اسکوئر و P-value به دست آمده برازش مدل را به نحو مناسبی نشان می دهد.

تعداد صفحه :185

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : 14700 تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید