پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و کارکرد حجت های الهی در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  تأثیر و کارکرد حجت های الهی در زندگی بشر از منظر قرآن کریم

تکه ای از متن پایان نامه :

و نيز گفته اند: امامت به معناي پيشوايي، رهبري می باشد و هر کس که متصدي رهبري گروهي گردد «امام» ناميده مي‌گردد، خواه در راه حق باشد، يا باطل.[1]

1-7-4-2. امامت در اصطلاح

1-7-4-2-1. امامت‏ در اصطلاح اهل سنت

جرجاني در تعريف امام مي‌نويسد: «امام شخصي می باشد که رياست عام دين و دنيا را دارد[2].» قاضي عبدالجبار نيز مي‌گويد: « امام از نظر شرع، کسي می باشد که بر امت ولايت دارد و در امور آنان تصرف مي‌کند؛ آنگونه که بالاي دست او دستي نباشد.[3]» قاضي ايجي در باره شرايط امامت مي‌نويسد: جمهور معتقدند که امام بايد در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دين را به پا دارد و بر عقايد ديني برهان اقامه نمايد و شبهات را حل کند و در حوادث بدون کمک ديگران فتوا دهد؛ زيرا مهمترين چيزي که از امامت مقصود می باشد، حفظ عقايد و فيصله دادن محاکم و رفع دعاوي می باشد، و اين امور بدون اجتهاد در اصول و فروع تمام نمي گردد.[4]

1-7-6. انذار و تبشير

واژه انذار و کلماتي ديگر از همين ماده در قرآن مجيد حدود 125 بار ذکر گردیده می باشد و کتاب«معجم مفردات الألفاظ القرآن» آن را چنين معنا نموده می باشد:«والإنذارُ اخبار فيه تَخويفٌ کما أنَّ التبشيرَ إخبارٌ فيه سُرورٌ [5]»؛ انذار به معناي آگاهاندن کسي نسبت به امري می باشد که در آينده رخ مي دهد و مايه زجر و عذاب او خواهد بود، همچنان که تبشير، آگاهاندني می باشد که در آن مسرت و شادماني می باشد.

قاموس قرآن نيز، برحذر داشتن و خبردادن را معني انذار شمرده می باشد.[6]

  واژه «بشر» به معناي ظاهر پوست بدن می باشد و تبشير نيز از همين ماده به معناي خبر مسرت بخش می باشد.راغب در وجه آن مي گويد: زیرا کسي خبر مسرت بخش را بشنود اثر آن در

[1]. آلوسي بغدادي سيد محمود، روح المعاني في تفسير القران العظيم،چ اول، دارالکتب العلمية،بيروت،1415ق،ج1،ص374.

[2]. جرجاني سيد شريف، التعريفات،بي چا،ناصرخسرو، تهران، بي تا، ص16.

[3]. اسدآبادي  قاضي عبدالجبار، توضیح الاصول الخمسه، تصحيح سمير مصطفي رباب، داراحياء التراث العربي، بيروت،1422ق،ص509.

[4]. ايجي عبدالرحمان، توضیح المواقف، منشورات الشريف الرضي، قم، بي تا، ج8، ص345.

[5]. راغب اصفهاني حسين بن محمد،پيشين،ص508،ماده نذر.

[6]. قرشي بنايي علي اکبر،قاموس قرآن،چ ششم،دارالکتب الاسلامية،تهران،1412ق،ج7،ص41.

تأثیر و کارکرد حجت هاي الهي در زندگي بشر از منظر قرآن کريم92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.