دانلود فایل تحقیق : پایان نامه گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان

دانلود پایان نامه

 گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان( با رویکرد پایداری)

 استاد راهنما

دکتر محمد علی ­آبادی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

آب­انبارها بناهای ارزشمندی هستند که در مناطق گرم و خشک ایران مانند در شهرستان لار، از گذشته به یادگار مانده­اند. متاسفانه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در سبک زندگی مردم این بناها، همچون بسیاری بناهای تاریخی دیگر، اهمیت و کارکرد گذشته خود را از دست داده­اند. هرچند در بعضی روستاهای دورافتاده و حتی در بافت قدیم شهر لار همچنان از آب­انبارها بهره گیری می­گردد، اما طریقه روبه کاهش این بهره گیری­ها نشان از فراموشی و تخریب کامل آنها در آینده­ای نه چندان دور دارد. به همین دلیل بایستی به دنبال راهی بود که از طریق آن بتوان آب­انبارها را نه تنها به عنوان مخازن تامین آب در گذشته بلکه به عنوان بناهایی با شاخص­های فرهنگی- اجتماعی حفظ نمود. چراکه آب­انبارها دربردارنده­ی سنت­ها و رفتارهای ویژه­ی اجتماعی همچون سنت وقف، حس تعاون و مشارکت در نگهداری از آنها و برقراری تعامل اجتماعی میان مراجعه کنندگان بوده­اند. هدف از این پژوهش ارائه­ی راهکارهایی جهت احیا و باززنده­سازی آب­انبارهای شهر لار می­باشد. در این راستا آغاز به کمک مطالعات میدانی به جمع آوری اطلاعات و مستندات موجود در مورد آب­انبارهای این شهر پرداخته شده­می باشد. در این بین مقایسه­ی تطبیقی میان آب­انبارهای شهر لار با آب­انبارهای سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا به کسب اطلاعات دقیق­تر کمک نموده­می باشد. از آنجا که سابقا آب­انبارها نمود بارز معماری بومی درهر منطقه بوده­اند، شناخت هرچه بهتر آنها موجب شناخت هرچه بهتر اصول معماری بومی و به تبع آن دستیابی آسان­تر به معماری پایدار در بناهای امروزه می­گردد. پس از شناخت کامل آب­انبارهای لار و پاسخگویی به سوالات مطرح شده در زمینه­ی ویژگی­های معماری و سازه­ای، جهت احیا و باززنده­سازی این بناها، طرح­هایی ارائه گردیده­می باشد. به عنوان نمونه در انتهای رساله طرح باززنده­سازی چهار آب­انبار به نام­های پسی، خواجه کریمی، حاجی عیدی و تحت عنوان تغییر کاربری به مرکزی فرهنگی- تفریحی به تفضیل توضیح داده شده­می باشد. به عنوان نتیجه کلی می­توان اظهار داشت که آب­انبارها بناهای پایداری بوده­اند که در هر منطقه به بهترین شکل ممکن بومی سازی شده­اند. جهت حفظ این بناهای با ارزش می­توان دو راهکار کلی در پیش گرفت. 1- حفظ آب­انبارها به عنوان مخازن ذخیره آب در مصارف غیر آشامیدنی و پدافند غیر عامل(در مواردی که جایگاه، اندازه و ساختار آب­انبار به گونه­ای می باشد که قابلیت تغییر کاربری ندارد)، 2- باززنده­سازی آب­انبارها با تغییر کاربری آنها به کاربری­های شهری مناسب و همخوان با پیشینه آنها. البته در حالت دوم نیز بایستی کوشش گردد مخازن آب­انبارها جهت آبگیری و ذخیره آب حفظ گردد و بخش­های الحاقی و تغییرات صورت گرفته به این کارکرد لطمه­ای وارد نسازد.

کلید واژه: آب­انبار، برکه­های شهر لار، مرمت و احیای آب­انبارها، باززنده­سازی آب­انبارها، معماری پایدا

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1  مقدمه و طرح موضوع 2

1-2  طرح مسئله و ضرورت پژوهش. 2

1-3  هدف پژوهش. 3

1-4  سوال پژوهش. 4

1-5  پیشینه پژوهش و چارچوب نظری. 4

1-6  روش پژوهش. 6

فصل دوم: تعریف باززنده سازی و ارتباط آن با معماری پایدار 7

2-1  مقدمه… 8

2-2  تعریف انطباق پذیری. 8

2-3  انطباق پذیری با هدف بهره گیری مجدد 9

2-4  محدوده اختیارات در انطباق پذیری. 10

2-5  ضوابط و معیارهای انطباق پذیری. 11

2-6  انواع انطباق پذیری. 11

2-7  تغییر پذیری  در ساختمان. 14

2-8  اهداف و اصول طراحی پایدار 14

2-9  انطباق پذیری و پایداری. 15

2-10 امکان سنجی انطباق پذیری پایدار 16

2-11 فواید انطباق پذیری ساختمان ها 17

فصل سوم: معرفی آب انبارهای شهر لار 20

3-1  تعریف آب انبار 21

3-2  پیشینه ساخت آب انبارها 22

3-3  معرفی آب انبارهای شهر لار 23

3-3-1 ویژگی های معماری و ساختاری آب انبارهای شهر لار 24

3-3-1-1  مصالح به کار رفته در ساخت آب انبارها 24

3-3-1-2  عناصر تشکیل دهنده آب انبار 25

3-3-2                                                                               مطالعه سازه آب انبارها 29

3-3-3 نکات فنی و اجرایی در ساخت آب انبارها 33

3-3-4                                                                    شیوه ی توزیع آب در سطح شهر 35

3-3-5                                                             تصفیه آب و تامین بهداشت آب انبارها 35

3-3-6                                                                            نگهداری و مرمت آب انبار 36

3-4  گونه شناسی آب انبارهای شهر لار 37

3-5  آب انبار در سفرنامه ها 45

3-6  تاثیرات اجتماعی آب انبارها بر ساکنان محله 47

3-6-1اشعار محلی در ارتباط با آب انبارها 48

3-7  وضعیت کنونی آب انبارهای شهر لار 50

3-8  جمع بندی. 51

فصل چهارم: شناسایی آبانبارها در سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا 54

4-1  آب انبارها در سایر شهرهای کشور 55

4-1-1                                                                 آب انبارهای شهرهای مرکزی ایران. 55

4-1-2                                                                  آب انبارهای شهرهای جنوبی ایران. 59

4-1-3                                                                 آب انبارهای شهرهای شمال شرقی. 61

4-1-4                                                                          آب انبارهای شهرهای غربی. 61

4-1-5        جمع بندی. 62

4-2  آب انبارها در سایر کشورهای دنیا 63

4-2-1                                                                     آب انبارها در کشورهای آسیایی. 63

4-2-2                                                                          آب انبار در کشورهای غربی. 68

4-2-3                                                                                              جمع بندی. 71

4-3  مقایسه تطبیقی آب انبارهای شهر لار و یزد 72

4-3-1                                                                         معرفی آب انبارهای شهر یزد 72

4-3-2 معرفی آب انبارهای شهر لار 76

4-3-3                                              مطالعه ویژگی­های آب انبارهای شهر لار و شهر یزد 81

4-3-3-1  تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های ساختاری و اجرایی. 81

4-3-3-2 تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های هندسی. 85

4-3-3-3  تحلیل و مقایسه تطبیقی تدابیر زیست – اقلیمی به کار رفته در آب انبارها 87

4-3-3-4  تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگیهای اجتماعی. 91

4-4  جمع بندی مطالب فصلهای دوم، سوم و چهارم 93

فصل پنجم: ارائه طرح­های پیشنهادی جهت مرمت، احیا و باززنده سازی آب­انبارهای شهر لار……….103

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………104

5-2  مرمت، احیا و باززنده سازی آب انبارهای شهر لار 104

5-2-1                                                       حفظ آب انبارها به عنوان مخازن تامین آب. 106

5-2-2                            باززنده سازی آب انبارها و انطباق دادن آنها با کاربری های جدید. 110

5-3  ارائه پیشنهاد برای هریک از آب انبارهای شهر لار 117

فصل ششم: مطالعه نمونه های موردی. Error! Bookmark not defined.

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………104

6-2  معرفی نمونه هایی از احیاء و بازسازی آب انبارها 125

6-2-1                                                            حفظ و احیای آب انبارهای شهر کاشان. 125

6-2-2                                                                   بازسازی مخزن زیرزمینی مروگال. 128

6-3  معرفی نمونه هایی از باززنده سازی و تغییر کاربری آب انبارها 129

6-3-1                                                                 موزه سازه های آبی فارس در شیراز 130

6-3-2                                                                                    آب انبار قوام بوشهر 132

6-3-3                                                                            آب انبار شاد قلی خان قم. 132

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6-3-4                                                                                    آب انبار بلور تفرش.. 133

6-3-5                                                                        آب انبار گنجعلی خان کرمان. 134

6-3-6 آب انبار وکیل آباد 134

6-3-7                                        تبدیل آبانبار امیر چخماق(ستی فاطمه) یزد به زورخانه 134

فصل هفتم: انتخاب سایت و تحلیل وضع موجود…………………………………………………………136

7-1  انتخاب سایت. 137

7-2  معرفی سایت. 137

7-3  تحلیل سایت. 139

7-3-1                                                                                        تحلیل اجتماعی. 139

7-3-2                                                                                        تحلیل اقتصادی. 141

7-3-3                                                                                تحلیل زیست محیطی. 141

7-3-4                                                                         پتانسیلهای موجود در سایت. 144

7-3-5                                                                               تدوین جدول SWOT. 145

7-4  تدوین برنامه فیزیکی. 146

فصل هشتم: ارائه طرح باززنده سازی آبدانبارهای خواجه کریمی، حاج غلامرضا و پسی. 150

8-1  روش انتخابی جهت طراحی ساختاری جدید در محیط تاریخی. 151

8-2  استراتژی های طراحی. 151

8-3  راهکارهای طراحی. 152

8-4  از ایده تا طرح(طریقه شکل گیری طرح) 153

8-5  ارائه طرح ها 159

8-6  جزئیات اجرایی باززنده سازی برکه پسی. 162

8-7  تصاویر سه بعدی مجموعه 164

نتیجه گیری… 165

پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده 165

پیوست یک….. 166

پیوست دو……. 215

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید