منبع پایان نامه : عوامل مؤثر بر شادکامی زوجین

۲-۳-۵- عوامل مؤثر بر شادکامی زوجین

شخصیت:کاستا و مک گرا در پژوهش­های خود دریافتند که در بین ابعاد شخصیت دو بعد بیش از همه با شادکامی در ارتباط است، این دو بعد عبارتست از الف) برون­گرایی-درون­گرایی ب) عصبیت-آرامش. با توجه به وضعیت افراد در این دو بعد می­توان در شادمانی افراد قضاوت کرد (عابدی، ۱۳۸۴).

در واقع کسانی بیشتر شاد هستند که از یک زندگی فعال اجتماعی لذت می­برند. مطالعات نشان می­ دهند که فعالیت­ها و روابط اجتماعی در شادمانی فردی نقش مهمی دارد، فعالیت­های اجتماعی هم در سطح رسمی شامل عضویت در سازمان­ها، کلوپ­ها و انجمن­ها و هم در سطح غیررسمی مانند ارتباط با دوستان، همسایگان و خویشاوندان می­باشند. مطالعات نشان­دهنده آن است که وجود تعاملات اجتماعی (رسمی و غیررسمی) احساس رضایت از زندگی، حمایت از سوی دیگران و احساس تعلق به گروه را افزایش داده که در نتیجه همه این موارد در ایجاد و افزایش شادمانی افراد مؤثر است، افراد برون­گرا شاد هستند. زیرا مهارت­های اجتماعی برتر و فعالیت­های اجتماعی مکرر دارند، لذت بخشی از روابط اجتماعی، یکی از دلایل عمده رضایت از فراغت و تفریح است که آن­ها را در یک حالت خلقی خوب قرار می­دهد و به دنبال فعالیت­های اجتماعی بیشتر برمی­آیند. وی رابطه نزدیک بین شادکامی و معاشرت را ناشی از رضایتی می­داند که در نتیجه رفع نیازهای اجتماعی، برآوردن نیازهای مربوط به عزت نفس یا یادآوری روابط نزدیک کودکی به وجود می­آید (آرگیل، ۱۳۸۲، ترجمه گوهری و همکاران).

رایس (۲۰۰۰) بیان می­دارد، در نظریه­ های شناختی اعتقاد بر این است که افراد شادکام رویدادهای بیشتری را که از نظر فرهنگی مطلوبست تجربه می­ کنند و نیز رویدادهای خنثی را به صورت مثبت و رویدادهای مثبت را مثبت­تر در نظر می­گیرند. در واقع مردم قادرند از طریق کنترل افکارشان خوش­بختی ذهنی و شادکامی خود را افزایش دهند؛ برای مثال این عقیده که در جهان یک مقصد والایی وجود دارد که می ­تواند به خوشبختی و شادکامی افراد بیافزاید (به نقل از میراحمدی، ۱۳۸۶).

۲-۳-۶-نظریه نیازهای عینی

شواهدی وجود دارد که از این نظریه دفاع می­ کند. پول افراد را شاد می­سازد، مشروط به اینکه خیلی فقیر باشند و یا در کشورهای فقیر زندگی کنند. داشتن خانه، شغل، همسر و سلامتی منابع دیگر شادی هستند؛ با این­وجود، اثرات این متغیرها برای مردم بسیار کم است، علت اینکه ما با این عوامل رضایت کمی بدست می­آوریم به عوامل شناختی مختلفی مثل مقایسه با گذشته و یا مقایسه با دیگران بستگی دارد. ولی منابع مهم­تری برای شادی وجود دارد که به نظر می­رسد هیچکدام از این نیازها را برآورده نمی­سازد؛ مثل مذهب، موسیقی و تفریح (آرگایل، ۱۳۸۳، ترجمه گوهری و همکاران).

نظریه ارتباطات و فعالیت­های اجتماعی

عشق منبع اصلی احساس خوشی است و همه ارتباطات اجتماعی، شادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. برون­گرایان شاد هستند چراکه ارتباط اجتماعی­شان بیشتر است و فعالیت اجتماعی بیشتری دارند. لذت ناشی از ارتباطات اجتماعی یکی از مهم­ترین دلایل رضایت­بخشی اوقات فراغت است. علت ارتباط بین مردم­آمیزی و شادی ارضاء نیازهای اجتماعی و عزت نفس می­باشد آرگایل، ۱۳۸۳، ترجمه گوهری و همکاران).

۲-۷انعطاف پذیری


انعطاف پذیری با در نظر داشتن توأم شرایط استرس زا و توانایی ذاتی افراد برای پاسخ گویی، دوام آوردن و رشد نرمال در حضور شرایط استرس زا مطرح می شود. مفهوم انعطاف پذیری یک راه حل امیدبخش و خوشایند است زیرا سرانجام سختی ها و شرایط بد دوران کودکی می تواند بالقوه ویرانگر و ناامید کننده باشد. شواهد روشنی در مورد وجود رابطه میان وقایع ناخوشایند و سختی زندگی در دوران کودکی با بروز اختلالات روانی در سال های بعدی زندگی وجود دارد که از این اختلالات می توان افسردگی، سوء مصرف مواد و خودکشی را نام برد.(فیلیپس,۲۰۱۱).


-Raise

philips

Author: مدیر