نگارش پایان نامه – تفاوتهای فردی در مهارتهای حرکتی

۳- تفاوتهای فردی در مهارتهای حرکتی

ساختار بدن بر تواناییهای حرکتی درشت تاثیر می‏گذارند. کودکی که قد بلند و عضلانی است زودتر و سریعتر از کودک قدکوتاه و فربه حرکت می‏کند و مهارتهای خاص را فرا می‏گیرد. پژوهشگران بر این عقیده هستند که ساختار بدن به عملکرد برتر کودکان آمریکایی آفریقایی تبار در مقایسه با کودکان آمریکایی قفقازی تبار می‏کند. کودکان آمریکایی آفریقایی تبار، دست و پای بلندتری دارند، بنابراین از قدرت بیشتری برخوردارند.

پایان نامه تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی

۲-۵- اهداف دوره پیش ‏دبستانی

در راهنمای درسی دوره پیش ‏دبستانی وزارت آموزش و پرورش، یازده هدف کلی مورد توجه قرار گرفته است که جهت دستیابی به هر هدف، حدود انتظارات مربوط به آن تعیین شده است. منظور از حدود انتظارات، محدوده محتوای متناسب با اهداف است که انتظار می‏رود در تولید فعالیتهای یاددهی ـ یادگیری از آن استفاده شود:

۱- شناخت حواس که حدود انتظارات آن شامل تشخیص اشیاء به وسیله چشم، تشخیص زبری و نرمی، سردی و گرمی به وسیله لمس، تشخیص بوها به وسیله بینی و فعالیتهای دیگر مربوط به حواس پنجگانه می‏شود.

۲- پرورش مهارتهای زبان که حدود انتظارات آن دقت در گوش دادن صداهای پیرامون، تشخیص زیر و بمی، توجه به صداهای آخر و اول کلمات، بررسی شنیده‏ها و دریافت هسته معنایی پیام و ارتباط میان بخشهای پیام و … را در بر می‏گیرد.

۳- توسعه تواناییهای جسمانی که حدود انتظارات آن درست راه رفتن، درست نشستن، راه رفتن روی سطح شیبدار و خطوط مستقیم و … ، پریدن به جلو از روی مانع، صحیح به دست گرفتن مداد و … می‏باشد.

۴- توجه به محافظت از اندامها که استحمام استفاده از وسایل شخصی، رعایت نظافت و بهداشت قبل و بعد از غذا و یا قبل و بعد از رفتن به توالت و … حدود انتظارات آن را تشکیل می‏دهد.

۵- شناخت محیط زیست و توجه به آن که حدود انتظارت آن شامل توجه به محیط زیست و زیبایی‏های آن حفظ و مراقبت از گلها و گیاهان، حفظ و مراقبت از جانواران و … است.

۶- درک مفاهیم اساسی ریاضی و علوم فعالیتهایی از قبیل درک مفاهیم فضایی بالا، پایین، پشت، جلو و … ، درک مفهوم اندازه و مقدار کوچک و بزرگ، کم و زیاد و… حدود انتظارات آن را تشکیل می‏دهد.

۷- توسعه تواناییهای ذهنی که حدود انتظارات آن مهارت مشاهده توانایی طبقه‏بندی، توانایی ادراک اشیا، افزایش قدرت تمرکز، توانایی حل مسأله و … را در بر می‏گیرد.

۸- شناخت محیط، مقررات و قوانین اجتماعی و توسعه روابط اجتماعی که حدود انتظاراتی از قبیل افراد خانواده (پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ) نسبتهای فامیلی (عمو، عمه، دایی) برخی از مشاغل (لباس و ابزار کار آن) و .. را شامل می‏شود.

۹- شناخت فرهنگ و نشانه‏های مذهبی و میهنی که حدود و انتظارات آن را دربرگیرنده نعمتهای خداوند و تشکر از لطف و مهربانی او، کتاب دینی (قرآن) ودین و پیامبر و امامان، احترام به قرآن، اهمیت سلام کردن و … است.

۱۰- پرورش ذوق هنری و درک زیبایی‏ها شامل بیان یا شرح زیبایی، پرداختن به کار دستی  شکل دادن به خمیر یا گل، رنگ کردن اشیاء و … می‏شود.

۱۱- پرورش مهارتهای زندگی که حدود و انتظارات آن فعالیتهایی مثل حل مسأله و تصمیم‏گیری، ارتباطات بین فردی، برقراری ارتباط موثر، خودآگاهی و همدلی و .. را شامل می‏شود. (دفتر برنامه‏ ریزی و تالیف کتب درسی، ۱۳۸۱).

Author: مدیر